ZIŅAS PAR MĀKSLINIEKU

 

ZIŅAS PAR MĀKSLAS DARBU


 

INFORMĀCIJA PAR MAKSĀJUMU


Mākslinieks, kas vēlas piedalīties izstādē paziņo, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, un pieņem tos pilnībā un bez atrunām.

Sazināties ar Latvijas kuratori

Izstādes kuratore:

Mag. art Ingvilda Knāviņa 

+371 29391194 

info@ingvildaart.com

Saziņas forma